Biuletyn Surwiwalowy

Biuletyn Surwiwalowy Nr1

Szanowni Sympatycy sztuki przetrwania! Koordynator GR Mazovia, kol. Marian Wyrzykowski podjął się wydawania BIULETYNU SURWIWALOWEGO w ramach grupy, której działalność prowadzi. Pierwszy numer publikujemy do wglądu i ku zachęcie innych, by partycypować w jego tworzeniu, podsyłając swoje artykuły – kto wie, może z czasem Biuletyn nabierze charakteru ogólnopolskiego, a nie tylko regionalnego… Biuletyn to doskonała …

Biuletyn Surwiwalowy Nr1 Read More »